Projekty unijne

Projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla WEKTRA Marek Brzozowski Spółka Jawna”

Realizowany w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Opis działań planowanych do realizacji:  Kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Wartość projektu:  128 502,39 zł.

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 r. – 31.10.2020 r.

© 2018 Wszelkie pawa zastrzeżone Wektra. Projekt i wykonanie: Hedea.pl