Materiały budowlane Transport i spedycja Lokale biurowe

Zalecenia

Zalecenia składowe

 1. Plac składowy musi być uporządkowany, o równej powierzchni. Miejsce do składowania winno być tak dobrane, aby unikać silnego działania promieni słonecznych.
 2. Składowane płyty muszą być podparte za pomocą przekładek styropianowych tak, aby płyty nie uległy ugięciu.
 3. Słupki płyt muszą być zabezpieczone pasami transportowymi lub spięte taśmą bindującą w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu na skutek silnego wiatru.
 4. W przypadku składowania płyt na wolnym powietrzu, okres przechowywania nie powinien przekraczać 1 miesiąca.
 5. Przekładki muszą być rozstawione maksymalnie co 1,5 metra.

Zalecenia transportowe i składowanie płyty

Producent zaleca, aby podstawowym środkiem transportu płyt warstwowych były samochody spełniające następujące warunki techniczne:

 1. Ładowność samochodu większa od ciężaru ładunku.
 2. Szerokość skrzyni ładunkowej powinna mieć minimum 2450 mm. Skrzynia ładowna bez burt bocznych.
 3. Długość skrzyni uzależniona od długości przewożonych płyt warstwowych, wszystkie słupki ułożonych płyt muszą całą swoją długością leżeć na platformie i nie stykać się ze skrzynią.
 4. Samochód musi być wyposażony w pasy transportowe dla zabezpieczenia ładunku przed przemieszczeniem w czasie jazdy. Naciąg pasów nie może powodować odkształceń płyt.
 5. Nie zaleca się przewozu obróbek blacharskich załadowanych bezpośrednio na płytach warstwowych.
 6. Rozładunek płyt warstwowych w pakietach powinien odbywać się za pomocą wózków widłowych lub dźwigu wyposażonego w trawers i odpowiednie zawiesia pasowe.
 7. Przy krótkich płytach możliwy jest rozładunek ręczny. Nie dopuszczalne jest przesuwanie płyt po sobie.
 8. Nie dopuszcza się do nadmiernych przegięć płyt podczas przemieszczania, gdyż grozi to ich trwałym uszkodzeniom.
 9. Nie dopuszcza się składowania powyżej 1 miesiąca płyt bez przykrycia. W przypadku przechowywania pod plandeką, należy zapewnić swobodny przepływ powietrza. Jeśli okres przechowywania jest dłuższy niż 1 miesiąc, płyty należy umieścić we właściwie wentylowanym pomieszczeniu i zostawić odkryte, ze swobodnym dostępem powietrza do wszystkich warstw. Nie stosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować powstanie odbarwień powłoki, tzw. „białej rdzy”, trwałych uszkodzeń rdzenia, a także utratę gwarancji.
 10. Ze względu na zabezpieczenia płyt warstwowych przed uszkodzeniem w czasie transportu WEKTRA ładuje maksymalnie ilość płyt w pojedynczym słupku wg tabeli.
Grubość płyt (mm) Dachowa (szt.) Ścienna (szt.)
 50 40
 60 38
 75 18  30
100 16 22
125 14 18
150 12 15
200 10 11
250 8 8

NIE PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZALECEŃ TRANSPORTOWYCH, MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIA MECHANICZNE PŁYT ZA KTÓRE PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Zalecenia montażowe

 1. Płyty warstwowe z rdzeniem izolacyjnym WEKTRA, po opuszczeniu linii produkcyjnej są gotowym elementem budowlanym,
 2. Zaleca się stosowanie wszystkich akcesoriów montażowych, dostarczonych przez firmę WEKTRA. Akcesoria posiadają niezbędne atesty i certyfikaty.
 3. Do mocowania płyt przy użyciu zalecanych łączników samowiercących należy stosować wkrętarki lub zakrętarki wyposażone w sprzęgło przeciążeniowe.
 4. Płyty należy montować po uprzednim sprawdzeniu czy fundament i konstrukcja zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym.
 5. Przed zamocowaniem płyt do konstrukcji na płatwie należy wykonać dylatację z samoprzylepnej taśmy PCV.
 6. Do cięcia płyt należy używać nożyc lub wyrzynarek elektrycznych, natomiast do cięcia obróbek blacharskich nożyc ręcznych. Cięcie rdzenia winno odbywać się przy pomocy brzeszczotu – ręcznej piłki do metalu lub grubej struny gitarowej. W obu przypadkach zabrania się używania szlifierek kątowych. Grozi to przegrzaniem warstwy antykorozyjnej blachy. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem powierzchni lakierowanych, w przypadku konieczności przecięcia płyty lub obróbek, czynności te należy wykonywać na stojakach wyłożonych miękkim materiałem.
 7. Obróbki blacharskie muszą być łączone na zakład (minimum 50 mm), w kierunku umożliwiającym swobodny odpływ wody.
 8. Do obiektów wykonywanych z płyt WEKTRA, zaleca się stosowanie okien z PCV i Al, posiadających dodatkową obróbkę, charakteryzującą się dostosowaniem profili do płyt. W przypadku mocowania okien bezpośrednio do konstrukcji należy pamiętać o zastosowaniu okapnika i parapetu.
 9. Istnieje możliwość wykonania obróbek specjalnych, poza katalogowych. Obróbki te producent wykona na podstawie dostarczonej dokumentacji (rysunku). Dopuszczalne są inne rozwiązania niż prezentowane w niniejszym katalogu zaproponowane przez projektanta, w takim wypadku w celu utrzymania gwarancji rozwiązanie powinno być konsultowane z uprawionym do tego celu przedstawicielem firmy WEKTRA.

WYKAZ ŁĄCZNIKÓW DO PŁYT WARSTWOWYCH WEKTRA

Wkręt samowiercący z podkładką neoprenową do profili zimnogiętych 
Wkręt samowiercący z podkładką neoprenową do profili zimnogiętych
Wymiar (mm) Grubość płyty (mm)
 I6/5,5/90  50, 60 
 I6/5,5/110 75 
 I6/5,5/130 100
 I6/5,5/150 125
 I6/5,5/180 150
I6/5,5/230 200 
I6/5,5/275 250
Wkręt samowiercący z podkładką neoprenową do profili walcowanych na gorąco
Wkręt samowiercący z podkładką neoprenową do profili walcowanych na gorąco
Wymiar (mm) Grubość płyty (mm)
I12/5,5/90  50, 60 
I12/5,5/115 75 
I12/5,5/140 100
I12/5,5/180 125
I12/5,5/190 150
I12/5,5/230 200 
I12/5,5/285 250
Wkręt samowiercący montażowy
Wkręt samowiercący montażowy
Wymiar (mm) Grubość płyty (mm)
4,8 – 19 Wkręt do montażu obróbek blacharskich 
Nazwa Schemat Wymiar (mm) Grubość płyty (mm)
  Wkręt samowiercący z podkładką neoprenową do profili zimnogiętych Wkręt samowiercący z podkładką neoprenową do profili zimnogiętych I6/5,5/90   50, 60
I6/5,5/110 75
I6/5,5/130 100
I6/5,5/150 125
I6/5,5/180 150
I6/5,5/230 200
I6/5,5/275 250
Wkręt samowiercący z podkładką neoprenową do profili walcowanych na gorąco   Wkręt samowiercący z podkładką neoprenową do profili walcowanych na gorąco I12/5,5/90 50, 60 
I12/5,5/115  75 
I12/5,5/140 100 
I12/5,5/180 125
I12/5,5/190 150
I12/5,5/230 200
I12/5,5/285 250
 Wkręt samowiercący montażowy Wkręt samowiercący montażowy 4,8 – 19  Wkręt do montażu obróbek blacharskich 

Uwagi do katalogu

 1. Producent zaleca wykonanie płyt dachowych w kolorach jasnych, z uwagi na możliwość zwiększonego nagrzewania się połaci dachowych;
 2. Jeżeli długość płyty jest większa niż 6000 mm, producent zaleca zastosowanie przerwy dylatacyjnej w celu wyeliminowania odkształcania się zewnętrznej okładziny płyty pod wpływem nagrzewania promieniami słonecznymi.
 3. Przy połaciach dachowych w kolorach ciemnych i dłuższych niż 6000 mm należy stosować łączenie po długości.
 4. Producent zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian i poprawek do katalogu bez wcześniejszego powiadomienia;
 5. Katalog nie jest dokumentacją techniczną, montaż płyt powinien się odbywać zgodnie z projektem technicznym oraz zaleceniami w Aprobacie Technicznej.

UWAGA! NINIEJSZY KATALOG NIE JEST PODSTAWĄ DO WNOSZENIA REKLAMACJI W STOSUNKU DO WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH OFEROWANYCH WYROBÓW

Aktualności

fabryka płyt warstwowych

Fabryka Płyt warstwowych
Adres: Mławska 1, 06-400 Ciechanów
Godziny Otwarcia
poniedziałek 08:00–16:00
wtorek 08:00–16:00
środa 08:00–16:00
czwartek 08:00–16:00
piątek 08:00–16:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte

Kontakt

Fabryka Płyt warstwowych
ul. Mławska 1, 06-400 Ciechanów
Tel. kom. +48 608 309 932
Tel. kom. +48 604 478 916
biuro.fabryka@wektra.com.pl
Łukasz Jakubiak
Tel. kom. +48 604 478 916
lukasz.jakubiak@wektra.com.pl

Grzegorz Ostrowski
Tel. kom. +48 608 309 932
grzegorz.ostrowski@wektra.com.pl
Centrala Płock
ul. Otolińska 25a, 09-407 Płock
Tel./fax: (+48 24) 268 30 16
biuro.plock@wektra.com.pl

Fabryka Płyt warstwowych

WEKTRA Marek Brzozowski sp.j.

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone Wektra. Projekt i wykonanie: Hedea.pl